“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໒ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໒ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໙ ໙໕໗ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໖ ໓໖໖ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໔໕ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໑໗໒ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mercredi 22 juillet 2020
• 30 172 personnes sont décédées en France
• 79 957 personnes sont rentrées à domicile
• 6 366 personnes sont hospitalisées
• 445 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-22-juillet-2020&h=AT0MlQDm-MfK61iCqINgU-lhMNfsnDJ0hpiWV_Quca1XCCV1lMzSFVRW5sO3QlsWxG9MPlggpoxkzu8sCXM4Qya8_3aokSAgNlWSlxCf2W2rjy4Ye1MN8AlrNnSq&s=1