ສາສນາພຸດກຳລັງກັບຄືນເຂົ້າສູ່ຜືນແຜ່ນດີນລາວ“

https://www.facebook.com/1340410427/posts/10218693274786593/

(ຂ່າວຕົ້ນສບັບຈາກCRI-FM93)