“ສັນຍາ-ອານຸສັນຍາໂຮມລາວປີ໑໙໗໓-໗໔ “

https://www.facebook.com/1404222096535950/videos/889794418145423/