“ສະຖານະການກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ໃນຝຣັ່ງເສດປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ ໒໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐“


*ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ ໒໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໙ ໗໓໔ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໖ ໔໘໒ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໕໕ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໑໖໕ ຄົນ
🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mardi 21 juillet 2020
• 30 165 personnes sont décédées en France
• 79 734 personnes sont rentrées à domicile

• 6 482 personnes sont hospitalisées
• 455 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-21-juillet-2020&h=AT08fkA8iGmkaEwyHuOcoX3dgkirjYhUjk9bwb_Qk71jobB9CIrI0SJ3pXud335K-eJQnnVStUK71xNMtoLB78mICPe7F4TkaP8sm0QvPMHKEtbME4TbrgAOMMtu&s=1