“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໒໐ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກວິດ-໑໙“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໒໐ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໙ ໕໑໔ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໖ ໕໘໙ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໖໗ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໑໗໗ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du lundi 20 juillet 2020
• 30 177 personnes sont décédées en France
• 79 541 personnes sont rentrées à domicile
• 6 589 personnes sont hospitalisées
• 467 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-communique-de-presse-du-20-juillet-2020&h=AT0Yc_hLp656-WbvtFeQQx1fuvsVHvbKQekC-5pZehLoHQLR4Pl_18cgTO-hpH9zVXX269t3OVsNHxuTVH4JWO336SI0k5ursNSaNnUudEwPwYRfy8OhJyoBcGk_&s=1