ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໑໗ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໑໗ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໙ ໒໔໔ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໖ ໖໘໘ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໗໗ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໑໕໒ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du vendredi 17 juillet 2020
• 30 152 personnes sont décédées en France
• 79 244 personnes sont rentrées à domicile
• 6 688 personnes sont hospitalisées
• 477 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-communique-de-presse-du-17-juillet-2020&h=AT0bwhAk5o9WeBGDp0cyR2xclFYVdPFShkchg9VQfD4PtYnXAIDzj7b-Ngo4I3TEJbneV_9J9-6-obxjfqkL30NuJmwnqqGjpSkLh2YwZNB6p7LneEUcI9iULYnp&s=1