“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດປະຈຳວັນພະຫັດກ່ຽວກັບໂກວິດ“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໑໖ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໙ ໐໓໖ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໖ ໗໙໖ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໘໑ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໑໓໘ ຄົນ

Depuis le début de l’épidémie, 105 866 personnes ont été hospitalisées, dont 18 518 en réanimation. 79 036 personnes sont rentrées à domicile. 30 138 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont 19 597 personnes au sein des établissements hospitaliers. Les chiffres dans les établissements sociaux et médico-sociaux seront actualisés par santé publique France le mardi 21 juillet prochain.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-communique-de-presse-du-16-juillet-2020&h=AT14lsO8wNL25tf63RDshSy6_RCjhqYDtv5tiQd8MWBuVNGXz3o5kI0WARkGdB0JRsc88RgsX0t3G93H08JpUIBRNhGywZKf2qtsm2x45PfUgwM905ZKVARzcr9c&s=1