“ບວກ ກາລີຟາ“ຫໍທີສູງທີສຸດໃນໂລກ ປຣະດັບດ້ວຍແສງສີໃຫ້ແກ່ວັນຊາດຝຣັ່ງເສດ

“ເລີບວກ ກາລີຟາ“ແຫ່ງເມືອງດູບາຍ ຫໍທີສູງທີສຸດໃນໂລກ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໄຕ້ໄຟສາມສີ ເນື່ອງໃນວັນ
ທີ ໑໔ ກໍຣະກະດາ ວັນຊາດຝຣັ່ງເສດ