“ອາທິດອັສດົງ“- ແຕ່ງໂດຍອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ – ດົນຕຮີຈາກພົງ ດາວົງ ຮ້ອງໂດຍເຈົ້າປາງຄຳ ດິດທະວົງ

“ກ່ອນສີ້ນສຳພັນ”-ບົດປະພັນຂອງອາຈານພົມມະ ພີມມະສອນ