ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບໂກວິດ-໑໙ໃນມື້ນີ້

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໙ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາໄວຮັສ
ໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໘ ໑໗໐ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໗ ໑໗໗ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໕໑໒ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໒໙ ໙໗໙ ຄົນ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-8-juillet-2020&h=AT0pYdJtJZLzjTBG-aKujBggZnEZRmpAPc1vCOPBOhgJg84xq-ZSZVqUHZ-jkexjNjqmabsvyJMZkyE0whHZPK5CZEca72WWawoGQkchqdK6ZPVnxGnDhKE8GF15&s=1