“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ໃນການແຜ່ຂະຍາຍພະຍາດໂກວິດ-໑໙ “

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໖ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດ
ໂກໂຣນາໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ຢູ່ໃພາວະສຸກເສີນ ໕໔໘ ຄົນ
    ** ປົ່ວດີ ກັບບ້ານແລ້ວ ໗໗ ໓໑໙ ຄົນ
    *** ຍັງນອນຢູ່ໂຮງໝໍ ໗໘໕໐ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໒໙ ໙໒໐ ຄົນ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-6-juillet-2020&h=AT3TumYP98I34j_EqrWJIKUL1WyxATljN_GU6fUIl10PnxIOeUp0pnQ3DpdijWLv6onTvt0RJi5GnqPjyttUQiWakeKRMF_U1_DqwObAfXyYfO9uXPjLE6uqQlUg&s=1