“ລີວ ຍີ່ວູ“ນັກຂຽນ ນັກກະວີຊື່ດັງຂອງຈີນລີ້ພັຍການເມືງຢູ່ເບີລີນ“

https://www.parismatch.com/Actu/International/Liao-Yiwu-Vous-Occidentaux-quand-comprendrez-vous-a-qui-vous-avez-affaire-1690788#utm_medium=Social&utm_source=Facebook&xtor=CS2-8&Echobox=1593684287