“ກະຖີ່ນຄືນຖິ່ນ“-ຜົນງານຂອງເທີຢູ່ນາ – ຮ້ອງໂດຍສີລິພອນ ສີປະເສີດ