ສະຖານການໃນຝຣັ່ງເສດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບການແຜ່ຂຍາຍພະຍາດໂກໂຣນາໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບການແຜ່ຂະຍາຍ
ພະຍາດໂກໂຣນາໄວຮັສ ໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໗໖ ໒໗໔ ຄົນ
    ** ຍັງເຂົ້າໂຮງໝໍຢູ່ ໘ ໕໓໖ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໖໐໒ ຄົນ
    **** ແຕ່ເລີ້ມການແຜ່ຂະຍາຍ ໄດ້ຜູ້ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໒໙ ໘໔໓ ຄົນ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-1-er-juillet-2020-429595&h=AT3Fm3AKcwvFV-PEdVjdBsL6kA2L1D4IA6OAUoIx4HxMA_zEOu0niZPetX_0oMTxFMEVWIv8rFS3X5smzVQ_WSbiJuqbX_ngKDnbvSqjHU8sYUJg09yrZZ7wIlZe&s=1