“ສປປລາວ ຢາກເປັນໝໍ້ໄຟແຫ່ງເອເຊັຍ“

Le Laos, «batterie de l’Asie du Sud-Est» en court-circuit

30 JUILLET 2018 PAR ALBERTO CAMPI (WE REPORT/PHOTOS) ET CRISTINA DEL BIAGGIO (TEXTE)

Le Laos est connu pour ses éléphants, ses forêts tropicales et ses nombreux cours d’eau qui façonnent un paysage luxuriant. Ou façonnaient. Car depuis que le pays s’est ouvert au libre marché dans les années 1990, le paysage laotien a été défiguré par des dizaines de projets de barrages hydroélectriques. À tel point que le pays est désormais surnommé « la batterie du Sud-Est asiatique ».

Les associations environnementales ont déjà alerté à plusieurs reprises sur les conséquences écologiques et humaines de ces projets faramineux. Des avertissements qui n’ont pas trouvé d’écho. Mais qui paraissent pourtant fondés, comme le démontre, lundi 23 juillet, l’effondrement d’un barrage hydroélectrique en construction dans la province d’Attapeu, qui laisse derrière lui plusieurs centaines de morts et disparus, et des villages entiers dévastés.

Les envoyés spéciaux de Mediapart se sont rendus sur place deux jours après la catastrophe, mercredi 25 juillet. Pour témoigner, en images, des conséquences de cette politique de développement irresponsable

ປະເທດລາວ ມີແຜນ ທະເຍີທະຍານ ທີ່ຈະກາຍເປັນ “ໝໍ້ໄຟແຫ່ງເອເຊັຽ ຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້” ໂດຍການ ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງນໍ້າ 7 ແຫ່ງ ຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ, ຮວມທັງ ສ້າງເຂື່ອນໃສ່ ແມ່ນໍ້າສາຂາ, ເພື່ອຜລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ ກະແສໄຟຟ້າ ໄປສູ່ປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ. ແຕ່ໂຄງການຂນາດ ໃຫຍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼາຍພັນຄົນນັ້ນ ບໍ່ມີໃຜໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃນລາຄາຖືກ, ໃນຂນະທີ່ບັນດາປະເທດ ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ – ໄທຍ, ກຳພູຊາ, ແລະ ວຽດນາມ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ການຫຼຸດລົງຂອງປາ ແລະ ການທຳລາຍ ສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ ຕໍ່ລະບົບນິເວດທີ່ສຳຄັນ.(ຂ່າວຈາກເອເຊັຍເສຣີ)