“ນັກຮຽນວິທະຍາລັຍສອບເສັງເອົາປະກາດສະນີຍະບັດມັທຍົມພາກປາຍໄດ້ເຖີງ ໙໑,໕໐%ປີນີ້ ທຳລາຍສະຕິທິ“

໙໑,໕ % ນັກຮຽນວິທະຍາລັຍທີສອບເສັງໄດ້-ທຳລາຍສະຕິທິໃນການສອບເສັງປະກາດສະນີຍະບັດມັທຍົມພາກປາຍປີນີ້ໃນຝຣັ່ງເສດ .. : https://www.lemonde.fr/education/article/2020/07/08/record-absolu-de-reussite-pour-le-bac-option-covid_6045543_1473685.html • ÉDUCATION• BACRecord absolu de réussite pour le bac « option Covid »Au total, 91,5 % des candidats ont

Read more

“ສປປລາວຕິດອັນດັບທີ ໑໕໔ ກ່ຽວກັບຄວາມສດວກໃນການມາລົງທຸນໃນລາວ“

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.targetlaos.com%2Farticle%2F51419&h=AT3XjGdXTPCJhrt18NN324YtKx_LdhmUOGNe7fG4zmVtjZHhtLzjfnCkaBHtwwrdnKELUpliIoP-qfiiK34JDi7nWKqibWnK301wzjparvFxkt87KuLTJ1opnlKFU_-6h3V-iE6f&s=1 ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມສະດວກ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ປະເທດລາວຢູ່ໃນອັນດັບ 154. ທະນາຄານໂລກ (World Bank) ເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມສະດວກ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ (Ease of Doing Business) ໃນ 190 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ

Read more

“ອົງກາອານາມັຍໂລກຍອມຮັບວ່າ ໂກວິດ-໑໙ ສາມາດຜ່ານໄປທາງອາກາດ“

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rfi.fr%2Ffr%2Fscience%2F20200707-covid-19-l-oms-avertit-que-preuves-%25c3%25a9mergeaient-la-transmission-l-air&h=AT0xlRsFMFnMFi7xdlISicoWIl6N7dsTp-pCVAt9epzjiPoqUE5kJPoMEPwTwXLAwgMTfe0xQRaOqCIz3yFrgHGjUwAOkuAVSr2-J6dI3TZAMgZNGNK9_L4rlsmFClNMLpu78r8&s=1 ອົງການອານາມັຍໂລກ ຮັບຮູ້ວ່າ ເປັນໄປໄດ້ຂອງການສົ່ງຜ່ານທາງອາກາດ ຂອງພະຍາດໂກວິດ໑໙ Covid-19: l’OMS reconnaît que des «preuves émergent» sur la transmission par l’air L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti

Read more

“ຮັຖບານໃໝ່ຂອງຝຣັ່ງເສດ:ມີຮັຖມົນຕຮີ ໑໖ທ່ານ ແລະຮັຖມົນຕຮີ ຊ່ວຍວ່າການ ໑໔ ທ່ານ ໃນນີ້ມີຮັຖມົນຕຮີຍີງເຖີງ ໑໗ທ່ານ“

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.parismatch.com%2FActu%2FPolitique%2FLe-gouvernement-de-Jean-Castex-en-images-1692898&h=AT0BUG1xLTrl5cldwMMM8RUDMkPgbIFRkEE5jXGRhpwysHoh3IvFSqZC1u_ImyfPKySZFzyFzzz4XVcyw0Xc7-UmbpSW1MR9XSy6qlDWtsv0iA21tQ4b6aS3gA4jizdKiYpUttHV&s=1 “ຮັຖບານໃໝ່ຂອງຝຣັ່ງເສດ ໄດ້ມີຮັຖມົນຕຮີ ໑໖ທ່ານ ແລະຮັຖມົນຕຮີຊ່ວຍວ່າການ ໑໔ທ່ານ,ມີຮັຖມົນຕຮີຍີງ ເຖີງ ໑໗ທ່ານ ນັບວ່າເປັນຮັຖບານສເມີພາບ ກຳເກີ່ງກັນທີສຸດຣະວ່າງຍີງ-ຊາຍໃນຮັຖບານໃໝ່ຄັ້ງນີ້ ..“ Voici la liste des 16 ministres, 14 ministres délégués et un secrétaire d’Etat, annoncée

Read more