“ສປປລາວ ບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ຈີນໄດ້~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ”~Manushya Lao

“ສປປລາວ ບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ຈີນໄດ້~

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid02fhewoJJsWFCABA1HUVrhToNPCMDam1dVvQq9FGW35365Pfam9X3T7E543jpQxfgEl/