“ບຸນເຂົ້າພັນສາ ປະຈຳປີ໒໐໒໔ ຂອງຊາວລາວ ທີ່ວັດເວລຸວະນາຣາມ ແຫ່ງເມືອງບຸດຊີ ແຊງຊອກ ເຂດ໗໗ ຊານນະຄອນຫຼວງປາຣີສ ໃນວັນອາທີດ ວັນທີ ໒໑ ກໍຣະກະດາ “

ບຸນເຂົ້າພັນສາ ປະຈຳປິ ໒໐໒໔ ຂອງຊາວລາວໃນເຂດອ້ອມແອ້ມຊານນະຄອນຫຼວງປາຣີສ ປະເທດຝຣັ່ງ
ເສດ ໃນວັນອາທີດ ວັນທີ ໒໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໔ ທີ່ວັດເວລຸວະນາຣາມ ແຫ່ງເມືອງບຸດຊີ ແຊງຊອກ ເຂດ ໗໗