“ຫຼ້າສຸດ ນັກຮຽນແຂວງສາລະວັນ ເລືອກທີ່ຈະປະລະການຮຽນຫຼາຍກວ່າ ໘໐໐໐ຄົນ“~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Lao

ຫຼ້າສຸດ ນັກຮຽນທີ່ແຂວງສາລະວັນ ເລືອກທີ່ຈະປະລະການຮຽນຫຼາຍກວ່າ 8,000 ຄົນ ~

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid0S7UxekXeLKtVeuUtpiL4spYF62wmZuwVEECG2BVh8T9Qs6BueYU93R1xLbEE5CsJl/