ສປປລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕ້ອງເຝົ້າຣະວັງດ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບ ໒~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Lao

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid02EyiqDvF1cZEY31afoRRJGbMJ14YF28DQSioCQ8sgLby12vG2vGVj5uHDHUdhzeW3l/