“ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Volter Turk ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກວດສອບກໍຣະນີການຣະເມີດສິດທິມະນຸດຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນກໍຣະນີ ທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ”~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Lao

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid038LkX1wWHHaosntbLCZeuyTnLSzAxnZxb4AGKkj7WxMBbnEJsjBpS1WRfXwu7xvrfl/