ເພັງ”ເຈົ້າຄອງນະຄອນຈຳປາສັກ໌ມີ໑໓ ພຣະອົງ“~ປະພັນ~ດົນຕຮີ~ຮ້ອງໂດຍ ກິວົງ

https://www.facebook.com/kyvong.chanthyasakd/videos/831860308446419/

ເຈເຈົ້າ ຄອງນະຄອນຈຳປາສັກ໌ ມີ ໑໓ ພຣະອົງ.
ປະພັນ-ດົນຕຣີ-ຮ້ອງໂດຍ ກິວົງ