“ແມ່🐘 ຊ້າງເກີດລູກຝາແຝດໃນປະເທດໄທຍ ເປັນເຫດການທີ່ຫາຍາກພໍສົມຄວນສຳລັບສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ, ຫຼັງຈາກເກີດລົມພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮັກສາບາດເຈັບ ~ຂ່າວຈາກສຳນັກຂ່າວຝຣັ່ງເສດ~AFP

https://fb.watch/sJFisX82Bl/?