ການໄຫຼອອກຂອງແຮງງານລາວ ແລະ ການທີ່ຣັຖະບານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ໄດ້ ເປັນການຢ້ຳເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຣັຖະບານ~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Lao

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid0H7ZGMKfBfhqegnDa6Qig9iH4JajTqCvQncFPnDysFtyYCSS69vjuSMRNqmrK978tl/