“໑໒ ມິຖຸນາ ວັນຕໍ່ຕ້ານແຮງງານເດັກນ້ອຍໂລກ ຫຼື World Day Against Child Labour”~ ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya

12 ມິຖຸນາຂອງທຸກໆປີ ອົງກອນແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດ(International Labour Organization: ILO) ກຳນົດໃຫ້ເປັນວັນຕໍ່ຕ້ານແຮງງານເດັກໂລກ ຫຼື World Day Against Child Labour ຕັ້ງແຕ່ປີ 1999~

https://www.facebook.com/61557965518320/posts/pfbid02kxzTtjACqaY7QKGBsvZtz1tNR6Joe4SXTcNAcggBhDGdq76RJMhadW2dp6AaVjn4l/