“ສະພາທີປືກສາກະສັດລາວ ໃນປີ ໑໙໗໒~King Advisors council of Laos 1972“