“ ປ່ຽນໂມງຍາມໜາວປີ ໒໐໒໓ : ໓ ໂມງ ຄືນວັນເສົາ ວັນທີ ໒໘ ຕຸລາ ຕໍ່ວັນອາທີດ ວັນທີ ໒໙ ຕຸລາ~ ຕ້ອງຫັນກັບຄືນມາເປັນ ໒ ໂມງ໐໐ “

 ປ່ຽນໂມງຍາມໜາວ : ໓ໂມງຄືນວັນເສົາ ວັນທີ໒໘ ຕຸລາ ໒໐໒໓ ຕໍ່ວັນອາທີດ ຕ້ອງຫັນກັບຫຼັງ ໑ຊົ່ວໂມງ ເປັນ ໒ ໂມງກາງຄືນ 

Passage à l’heure d’hiver !

Publié le 23 octobre 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le passage à l’heure d’hiver se déroulera dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2023. Vous devez reculer votre montre d’une heure : à 3 heures du matin, il sera alors 2 heures.