“ເກີດສຍອງຂວັນກໍ່ການຮ້າຍ ແບນຢ້ຽມ ພົບ ສວີເດນ ແລງວານນີ້”~ຂ່າວຈາກໜັງສື່ພີມເລກີບ-L’equipe

https://ow.ly/VHAK50PXu3z

ກອງເຊັຍຊາວສວີເດນສອງຄົນໄດ້ເສັຍຊິວີດຈາກການໂຈມຕີຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍໃນກູງບຣັດແຊວ ນອກສນາມການແຂ່ງເຕະບານແບນຢ້ຽມ~ສວີເດນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍຂ້າ ຊາວສວີເດນສອງຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນພວກກຸ່ມຣັຖອິສລາມ ເຫດການໄດ້ເກີດຂື້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນຈັນກ່ອນການລົງແຂ່ງແບນຢ້ຽມ-ສວີເດນ ການແຂ່ງຂັນໄດ້ຖືກໃຫ້

ຢຸດຕິໃນເຄີ່ງເວລາທຳອີດ.ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຂອງການໂຈມຕີ ໄດ້ຖືກຈັບໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ.