“ ອັນດັບລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວ (GDP)​ ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດອາຊຽນໃນປີ 2023“

https://www.facebook.com/100066378376617/posts/pfbid0CqWa73P6XktqgaSaM6caQdcBMLZDuQjHCiYbfgQh3c8YDqkrRSu1Bx7Y4vE5PsU3l/