“ ໒ ຕຸລາ ວັນຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງສາກົນ(International Day of Non-Violence)“~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya

https://www.facebook.com/100066378376617/posts/pfbid0FJToHDaBCzRJQ4ZYEUzjVNucAAByihDFhQ652RiQT9sCgJgbuXPRtcXDkWfgZ8ksl/

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຖືກຳນົດເອົາວັນທີ ໒ ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງສາກົນ(International Day of Non-Violence)~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya
Foundation