“ ໄປຮູ້ຈັກ”ເຂດເສຖກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ “~Phuthai Lifestyle

https://www.facebook.com/PhuthaiLifestyle/videos/1014417179871880/

ອີກຄຣີບນື່ງກ່ຽວກັບເສຖກີດພິເສດໃນສປປລາວ ຈາກສື່ຝຣັ່ງເສດ~Effet Papillon

https://fb.watch/noXS0SovEI/