ເພັງ“ມົນຮັກສາວລ່ອງແຈ້ງ”~ຮ້ອງໂດຍຄຳຫຼ້າ

ມົນຮັກສາວລ່ອງແຈ້ງ
ຮ້ອງໂດຍ: ຄຳຫລ້າ (TVP)
Special thanks to Khamphan Latsapanya (TVP)

Recorded by Lao FX Band
@2020 London Ontario Canada

https://www.facebook.com/laofxband.canada/videos/459767544979964/