“ ວັນປະຊາທິປະໄຕສາກົນ (International Day of Democracy) ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ ໑໕ ກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ “~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manushya Foundation

ເນື່ອງໃນວັນປະຊາທິປະໄຕສາກົນ (International Day of Democracy) ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ ໑໕ ກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ ພວກເຮົາຂໍເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງປະຊາທິປະໄຕ ວ່າເປັນຄ່ານິຍົມທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນທຸກປະເທດທົ່ວໂລກ.~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Manishya Foundation