“ ມື້ນີ້ເປັນມື້ຄົບຮອບ ໔ປີ ຂອງການຈັບກຸມນາງໝວຍ ຫຼື ນາງ ຫ້ວຍເຮືອງ ໄຊຍະບູລີ ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຜູ້ກ້າຫານ“~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Mnushya Foundation

ມື້ນີ້ເປັນມື້ຄົບຮອບ 4 ປີຂອງການຈັບກຸມນາງໝວຍ ຫຼື ນາງ ຫ້ວຍເຮືອງ ໄຊຍະບູລີ ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຜູ້ກ້າຫານທີ່ອອກມາເວົ້າຄວາມຈິງຕໍ່ກັບອຳນາດຂອງບາງກຸ່ມຄົນໃນປະເທດ.~ຂ່າວຈາກມຸນິທິມະນຸດສະຍະ~Mnushya Foundation

freemuay ມື້ນີ້ເປັນມື້ຄົບຮອບ 4 ປີຂອງການຈັບກຸມນາງໝວຍ ຫຼື ນາງ ຫ້ວຍເຮືອງ ໄຊຍະບູລີ ນັກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຜູ້ກ້າຫານທີ່ອອກມາເວົ້າຄວາມຈິງຕໍ່ກັບອຳນາດຂອງບາງກຸ່ມຄົນໃນປະເທດ.

WeAreManushyan ♾ ມະນຸດເທົ່າທຽມກັນ

WhatsHappeningInLaos

ຖ້າການເມືອງລາວດີ #ລຖບຫຄ