“ຜະເດັດການແກວແດງ ອົງໂຮຈິມີນ ແລະອົງຫຍຽນໄກຊົງ ນັກຄາຕກອນມະນຸດຊາດໃນລາວ~ປີສາດແກວແດງສອງຕົວນີ້ ເປັນຜູ້ຂ້າເຈົ້າຊິວີດລາວ ແລະປະຊາຊົນລາວເສຣີຫຼາຍແສນຊິວີດ“

ຍ້ອນນັກຄາດຕະກອນມະນຸດຊາດ ແລະມານຮ້າຍແກວແດງສອງຕົວນີ້ ທີພາໃຫ້ຊາດລາວແຕກບ້ານແຕກເມືອງ ພໍ່ພາກລູກ ຜົວພາກເມັຍຫຼາຍຫມືນຊີວິດໄດ້ຈົບຊາຕາກັມທີ່ສູນສັພະທຸກ ໖໘ແຫ່ງແຕ່ເໜືອຕະລອດໄຕ້,໕ ແສນຄົນກາຍເປັນອົພຍົບ ຫລົບພັຍຜະເດັດການຄອມມຸນີສ ຕົກທຸກລຳບາກ ແມ້ແຕ່ລາວໃນກໍໄດ້ຮັບກັມ ເປັນພວກທີຄາຕະກັມເຈົ້າຊິວີດລາວ ມານນ້າຍສອງຕົວນີ້ ໄດ້ສ້າງເອົາໄວ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວເສຣີ-ປະຊາຊົນຂະເມນ ແລະປະຊາຊົນວຽດນາມໄຕ້ເສຣີ ຂໍໃຫ້ມະເຫສັກຫລັກເມືອງ ແລະຟ້າລົງໂທດ ໃຫ້ນຳສະນອງເວນກັມທີສັດສອງຕົວນີ້ໄດ້ກະທຳ ໃຫ້ກັບມາຕອບສະນອງລູກຫຼານຂອງສັດນະຮົກສອງຕົວນີ້ ໃຫ້ສະສົມ ໃຫ້ຕົກນະຮົກທັງເປັນໃນຊາດນີ້ ແລະຊາດໜ້າເທີ້ດ.ປີສາດແກວແດງສອງຕົວນີ້ ເປັນຜູ້ຂ້າເຈົ້າຊິວີດລາວ ແລະປະຊາຊົນລາວເສຣີ.