“ ການໂຫວດເລືອກຕັ້ງເອົານາຍົກຄົນທີ”໓໐“ຂອງປະເທດໄທຍ ອອກສົດໃນຂນະນີ້ ແລະຜົນອອກມາ ສຽງໂຫວດ ໄດ້ປະຕິເສດທີຈະໃຫ້ນາຍພິທາ ລີ້ມຈເຣີນຣັດ ຂື້ນເປັນນາຍົກ”

ການໂຫວດເລືອກຕັ້ງເອົານາຍົກຄົນທີ”໓໐“ຂອງປະເທດໄທຍ ອອກສົດໃນຂນະນີ້
ຜົນອອກມາ ສຽງໂຫວດ ປະຕິເສດທີຈະໃຫ້ ນາຍພິທາ ລີ້ມຈເຣີນຣັດ ຂື້ນເປັນນາ
ຍົກຜູ້ທີ”໓໐“ຂອງປະເທດໄທຍ

https://www.youtube.com/live/WfdEpjplo0g?feature=share