“ຄຣິຕິອາໂນ ໂຣນານໂດ“ແມ່ນນັກຫຼີ້ນຄົນດຽວໃນປະວັດສາດ ທີໄດ່ຖືກສເນີຊື່ໃຫ້ໄດ້ຣັບຮາງວັນ ໝາກບານ ເປຫນເວລາ ໑໖ປີ ຕີດຕໍ່ກັນ“

“ຄຣິຕິອາໂນ ໂຣນານໂດ“ແມ່ນນັກຫຼີ້ນຄົນດຽວໃນປະວັດສາດ ທີໄດ່ຖືກສເນີຊື່ໃຫ້ໄດ້ຣັບຮາງວັນໝາກບານ ເປຫນເວລາ ໑໖ປີ ຕີດຕໍ່ກັນ

Read more