“ເປືອຍກາຍໃນສະຖານທີ່ສັກສິດຂອງຊາວຄຣິສຕຽນແຫ່ງເມືອງ“ລວກເດີ“ພາກໄຕ້ຝຣັ່ງເສດ“

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/07/08/nue-a-lourdes-priere-punk-jesus-en-erection-quand-l-art-provoque-l-eglise_6045575_4500055.html Nue à Lourdes, prière punk, Jésus en érection… Quand l’art provoque l’EgliseUne amende de 2 000 euros vient d’être requise contre la performeuse Deborah De Robertis

Read more

“ນັກຮຽນວິທະຍາລັຍສອບເສັງເອົາປະກາດສະນີຍະບັດມັທຍົມພາກປາຍໄດ້ເຖີງ ໙໑,໕໐%ປີນີ້ ທຳລາຍສະຕິທິ“

໙໑,໕ % ນັກຮຽນວິທະຍາລັຍທີສອບເສັງໄດ້-ທຳລາຍສະຕິທິໃນການສອບເສັງປະກາດສະນີຍະບັດມັທຍົມພາກປາຍປີນີ້ໃນຝຣັ່ງເສດ .. : https://www.lemonde.fr/education/article/2020/07/08/record-absolu-de-reussite-pour-le-bac-option-covid_6045543_1473685.html • ÉDUCATION• BACRecord absolu de réussite pour le bac « option Covid »Au total, 91,5 % des candidats ont

Read more